به جای
جنگیدن با افکار منفی
انرژیتان را
به سمت زیبایی سوق دهید
به جای فکر کردن
ترانه بخوانید
به جای فلسفه بافی
عشق بورزید
و از زیبایی لذت ببرید

image