ايراني‌ها تابعيت افغانستاني مي‌گيرند تا پزشكي بخوانند

دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان عدالت وشفافیت:
طبق قانوني افغانستاني‌ها باپرداخت پول می‌توانند در ايران پزشکی بخوانند
بر اساس گزارش‌هایی برخي داوطلبان كنكور پزشكي تغییر تابعیت(افغانستاني) داده یا دنبال تغییر تابعیت هستند/همشهری

image